Português český Deutsch English Español Francais Italiano slovenský
Galvanizačný protikorózny sprej za studena - GALVA ZN + ASPECT BRILLANT - iBiotec - Tec Industries
Last update: 2023/02/27 11:35

GALVANIZAČNÝ SPREJ ZA STUDENA

METALIZOVANIE OPRAVY KONEČNÁ ÚPRAVA

 

KRYCIA KAPACITA PRE 650 ML SPREJ

KRYCIA SCHOPNOSŤ GALVANIZAČNÉHO SPREJA S CO2 GALVA ZN+: 10 m²

 

POUŽITEĽNÝ OD -50 °C DO +550 °C. MOŽNO ZVÁRAŤ A NATIERAŤ

 

VÝSLEDKY TESTU SO SOĽNÝM ROZTOKOM RI 5 viac ako 2800 h.

Odborný posudok na vyžiadanie

 

 

ČAS SCHNUTIA

Suché, aby sa neprilepil prach pri 25 °C: 3 minúty 30sekúnd

Čas usušenia pred manipuláciou pri 25 °C: 5 minút

Čas úplnej polymerizácie pri 25 °C: 24 hodín

 

OPIS
Galvanizačný sprej za studena s vysokým obsahom zinku, určený na trvalú ochranu všetkých železných alebo zliatinových súčiastok. Umožňuje galvanizačný náter rovnakej hrúbky s jednotným a lesklým vzhľadom. Vzhľad nanesenej vrstvy je veľmi kvalitný. Galvanizačný sprej za studena Zn+ iBiotec je odolný voči teplotám až 550 °C bez zhoršenia kvality. Táto vlastnosť umožňuje používať ho aj na súčiastky vystavené veľmi vysokým teplotám. 

Okrem toho je možné vykonaný náter zvárať (okrem zvárania argónom).

Tento galvanizačný sprej za studena ponúka množstvo výhod:
· Galvanická ochrana s princípom oxidačnej redukcie dosiahnutej pri 100 %.
· Ochrana proti tepelnej, ale aj chemickej korózii.
. Vytvorený povlak nesteká a nezanecháva miesta s hrubším nánosom. Nepoškodí sa pri aplikácii na skrutkované spoje.
· Veľmi vysoká krycia schopnosť, rýchlo schne a bráni nalepeniu prachových častíc, umožňuje aplikáciu v akýchkoľvek typoch prevádzok.
· Dokonalý povrch, lesklý vzhľad.
 Po úplnej polymerizácii (24 hodín pri 25 °C) je možné natrieť akýmkoľvek typom náteru.
· Po použití si nevyžaduje žiadne čistenie.

Tento galvanizačný prípravok umožňuje všestranné použitie na ochranu všetkých pozinkovaných kovov po mechanickej oprave alebo zváraní, ako aj na prevenciu pred koróziou a oxidáciou.

 

OBLASTI POUŽITIA
Galvanická ochrana.

Ochrana všetkých neošetrených kovových súčiastok.
Oprava súčiastok galvanizovaných za tepla.
Ošetrenie vzhľadu.
Oprava po obrábaní alebo zváraní.
Príprava povrchov.
Stĺpy elektrického vedenia, bezpečnostné zábrany, dopravné značky.
Priemyselné komíny, príruby, potrubia, prípojky.
Rámy strojov, skrine, karosérie, architektonické prvky.
Hlavy nitov, držiaky, spojovacie prvky na strešné krytiny, skrutkované spoje.
Rotory elektromotorov, telesá čerpadiel, vodomery.
Pánty, závesy, kovové dvere, kovové konštrukcie.
Mreže, pletivá, otváranie okenných rámov.
Hygienické zariadenia, tepelné čerpadlá, klimatizácia.
Vykurovacie systémy, odkvapy.
Elektrické zariadenia, železničné vozidlá, hygienické zariadenia.
Ochrana klincov alebo skrutiek pred sadrovou omietkou.
Stavebné konštrukcie, kovové výrobky.
Čističky odpadových vôd a úpravne vody.
Budovy pre hospodárske zvieratá.
Mestský mobiliár.


JEDNOTNEJŠÍ
Galvanizačný prípravok GALVA ZN+ aplikovaný v malom množstve na všetky súčiastky na ochranu proti korózii, umožňuje vytvoriť jednotnú nestekajúcu vrstvu bez efektu pomarančovej kôry.

 

LEPŠIA OCHRANA
NF ISO 9227 stanovuje skúšobné podmienky testu so soľným roztokom a určuje ochranu povrchu ošetreného náterom proti fyzikálnym, chemickým a biologickým činidlám.

Norma ISO 4628/3 umožňuje zhodnotiť stupeň zhrdzavenia po skončení testu.


LEPŠIA ODOLNOSŤ
Po polymerizácii nátery veľmi dobre priľnú na povrchy, majú vynikajúcu odolnosť proti poškriabaniu a pri manipulácii nešpiní.

Priľnavosť sa hodnotí pomocou skúšok pomalým hĺbením NF EN ISO 1520, po ktorých sa pozorujú zmeny vzhľadu, praskliny a strata priľnavosti.

 

                             Stiahnite si technický list

 

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ – MECHANICKÉ – PROTIKORÓZNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

náter

Farba

vysoko lesklá konečná úprava

Lesk

Zrkadlový lesk

Kalibračný štandard 1,567

hodnotenie 20°/20°

80

ub

Merná hustota

 NF EN ISO 2811.1

1630

g/ml

Hrúbka vlhkej vrstvy

Pfundova stupnica

12

µm

Hrúbka suchej vrstvy

magnetická indukcia

6

µm

Čas suchá prašnosť

ASTM D 5895

3,30

mn

Čas na dotyk

ASTM D 5895

5

mn

Čas suchý polymérovaný

ASTM D 5895

24

h

Rastrový test

ISO 2409

žiadne zhoršenie

Test hĺbením

ERICHSEN

žiadne zhoršenie vrstvy

Odolnosť voči vlhkej abrázii

28 dní, 23 °C, 50 % relatívna vlhkosť

ISO 11.998

trieda 1

hodnotenie

Odolnosť voči šmykovým účinkom

Uťahovací moment 80N/m

MIL A 907 ED

100

%

Odolnosť voči teplote

podľa MIL A 907 ED

-50 +550

°C

Výdatnosť

m2/g vztiahnutá na sprej

NFT 30.001

10,0

m2

Odolnosť voči soľnému roztoku

ISO 9227

ISO 4623-3

2808

RI 5

h

 

NÁVOD NA POUŽITIE
Dôkladne pretrepte, kým sa neuvoľní guľôčka v nádobe. Nastriekajte zo vzdialenosti 15 až 20 cm od plochy, ktorú chcete ošetriť, bez nadmerného množstva, v prípade potreby krížením vrstiev. Nikdy nestriekajte z väčšej vzdialenosti, aby nedošlo k problémom s priľnavosťou. Princíp galvanizácie je taký, že sa zinkové častice musia chemicky nadviazať na atómy železa, aby sa dosiahla extrémne nízka oxidačná kinetika. Povrch, ktorý chceme ošetriť, sa musí starostlivo pripraviť, aby sme dosiahli dlhodobú ochranu. Povrch musí byť odmastený, čistý, suchý a bez stôp hrdze alebo vodného kameňa. V prípade potreby použite najprv na očistenie kovovú kefu alebo povrch obrúste. Sprej možno používať v akejkoľvek polohe. Po použití sprej nečistite.

V prípade potreby použite najprv na očistenie kovovú kefu alebo povrch obrúste.

Nebezpečné vo forme aerosólu. Dodržiavajte predbežné opatrenia týkajúce sa používania, bezpečnostné upozornenia nachádzajúce sa na obale, ako aj karty bezpečnostných údajov. Len na profesionálne použitie.

 
BALENIE

 

Sprej 650 ml

galvanizačný prípravok za studena 10 m2 v spreji s mimoriadnymi protikoróznymi vlastnosťami. výsledky testov v soľnom roztoku preukázané a overené. výnimočná mechanická odolnosť náteru. možnosť manipulácie po 4 minútach. možnosť zvárania. možnosť náteru, odolnosť do +550 °C. galvanizačný sprej lesklý, galvanizačný prípravok, galvanizačný prípravok za studena, galvanizačný sprej za studena, sprejová nádoba galvanizačný prípravok, sprejová nádoba galvanizačný prípravok za studena, zinkový galvanizačný prípravok, zinkový náter, náter na galvanizáciu, ochrana proti korózii, zinok, náter galva, sprej na pozinkovanie, protikorózny galvanizačný prípravok. Výrobcovia galvanizačných sprejov. Výrobcovia sprejov na galvanizáciu za studena. Dodávatelia galvanizačných prípravkov za studena. Dodávatelia galvanizácie za studena. Technické spreje. Spreje na technickú údržbu. Galvanizácia za studena. Sprej na galvanizáciu za studena. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí.

 

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE